Departamentul de Cercetare-Dezvoltare

Departamentul de Cercetare – Dezvoltare al POPP & ASOCIATII reprezintă o experiență unică la nivel național în cadrul unei companii din domeniul proiectării de structuri. Acesta are ca principale atribuții implementarea în cadrul companiei a metodelor inovatoare de lucru precum și transpunerea în activitatea cotidiană de calcul și proiectare a experienței acumulate de-a lungul anilor în cadrul companiei.

Printre domeniile de activitate ale departamentului se pot enumera:

  • Colaborări de cercetare în domeniul sistemelor constructive și a soluțiilor tehnice de ultimă oră;
  • Actualizarea permanentă a metodelor și programelor de modelare, analiză și calcul la nivel european și mondial;
  • Dezvoltarea de programe și soluții de calcul proprii;
  • Participarea activă la dezvoltarea și revizuirea codurilor de proiectare;
  • Dezvoltarea și aplicarea unor tehnologii și soluții tehnice de avangardă, majoritatea dintre ele în premieră națională;
  • Desfășurarea mai multor programe de validare experimentală a soluțiilor tehnice dezvoltate în cadrul companiei;
  • Participarea în calitate de parteneri în cadrul mai multor programe de cercetare naționale și internaționale;
  • Publicarea de articole privitoare la soluțiile tehnice adoptate și aplicate, obiectivele proiectate și rezultatele cercetărilor efectuate;
  • Participarea activă la conferințele naționale și internaționale de profil;
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a procesului de proiectare din cadrul companiei.