IMPACTUL REALIZARII CONSTRUCTIILOR IN EXCAVATII ADANCI ASUPRA CLADIRILOR EXISTENTE IN VECINATATE


Thursday May 8th, 2014

REZUMAT: Pornind de la situatiile concrete intalnite in zona orasului Bucuresti, se prezinta metodele utilizate de autori pentru evaluarea influentei amplasarii noilor constructii in zone urbane, dens construite. Rezultatele calculelor sunt comparate cu masuratori realizate la sprijinirile excavatiilor adanci si in cadrul urmaririi tasarii constructiilor noi si

a celor aflate in „zona de influenta” a acestora. Se fac propuneri pentru reglementarea obligatiilor ce revin proprietarilor pentru asigurarea unui nivel minim de rezistenta si stabilitate a constructiilor existente si a limitelor acceptabile in interiorul carora trebuie sa se incadreze influenta realizarii noii structurii.