UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANTA

Description:

Pentru cladirea existenta, cu destinatia birouri, regim de înalime P+1+2retras s-a executat o consolidare, supraetajare si extindere P+3 etaje si reconversie în spatii cu destinatia spatii de învatamânt. Sirul central de stâlpi din beton armat au fost demolati si înlocuiti cu doua siruri de stâlpi metalici fara a demola planseele. Transferul de încarcare de la stâlpii vechi la cei noi s-a facut printr-un sistem ingenios de liftare, concepie proprie.

Gallery: