ConsultantaBazându-se pe experiența globală dobândită, pe know-how-ul profesional individual, pe rezultatele activității Departamentului de Cercetare – Dezvoltare, POPP & ASOCIAŢII oferă soluții rapide și eficiente, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic privind fezabilitatea proiectelor propuse. Compania oferă pentru fiecare situație analizată soluții alternative, soluții practice, permițând în final alegerea variantei optime.

Înțelegând ca fezabilitatea unui proiect implică costuri și timp de concept, costuri și timp de execuție și costuri de intervenție „post-event”, POPP & ASOCIAŢII furnizează soluții optimizate complete, pornind de la investigațiile preliminare (cercetarea terenului de fundare, ridicări topografice, relevee, teste și încercări distructive și nedistructive privind materialele etc.), continuând cu analize comparative pe mai multe soluții propuse din care să se aleagă varianta cea mai potrivită și ajungând în final la supervizarea lucrărilor de execuție, conceperea proiectelor, proiectarea, implementarea și analiza rezultatelor programelor de monitorizare care veghează la sănătatea construcției, a soluțiilor pentru building management și facility management, la analize de risc pe termen mediu și lung.