Expertize tehniceÎn vederea întocmirii expertizelor tehnice se are în vedere: evaluarea stării în care se găsesc construcţiile existente, găsirea soluţiilor pentru aducerea structurilor la un nivel de performanţă vizat, găsirea soluţiilor pentru intervenţii de extindere, supraînălţare, modificări funcţionale, investigarea cauzelor şi mecanismelor prin care s-a produs degradarea construcţiilor în urma acţiunilor naturale sau în urma unor accidente (forensic engineering), estimarea tehnico-financiara a implicaţiilor rezultate în urma proceselor de evaluare şi a soluţiilor de intervenţie; analize de risc.