Inginerie geotehnicaÎn calitatea sa de proiectant și consultant pe specialitatea pentru domeniul ingineriei geotehnice, POPP & ASOCIAŢII își concentrează eforturile în furnizarea informațiilor complete necesare unei proiectări de specialitate sigure și economice, aliniată timpurilor moderne. Au fost astfel preluate cu succes responsabilitatea investigațiilor de teren, proiectarea și verificarea lucrărilor pentru multe proiecte de anvergură din România.

Realizarea corespunzătoare a Studiului Geotehnic prin investigații de teren și de laborator cât mai sigure și de încredere, realizate într-o manieră eficientă, precum și prin analizarea atentă a diferitelor soluții ce apar în cadrul proiectului duce la obținerea unor informații cu grad ridicat de utilitate, la obținerea de date obiective și complete. Aceasta face posibilă reducerea coeficienților de siguranță în procesul de calcul și proiectare și implicit duce la reducerea costului execuției excavației și a sistemului de fundare.

Pentru realizarea lucrărilor de investigare de teren POPP & ASOCIAŢII răspunde cerințelor proiectului ferm, într-un timp redus, bazându-se pe personal specializat pe teren. Compania utilizează specialiști instruiți pentru tipul de lucrări pe care îl execută, fiind permanent coordonați de ingineri cu experiență.

Pentru obținerea informațiilor sunt utilizate tehnologii performante: utilaje și tehnologii avansate, eficiente și adaptate condițiilor diferite din teren, respectându-se cerințele proiectului.

Echipa de proiectare geotehnică din cadrul POPP & ASOCIAŢII analizează datele obținute în urma investigațiilor și, prin multiple corelații și interpretări actuale, furnizează parametrii geotehnici optimi pentru situația analizată în teren, în concordanță cu cerințele Beneficiarului, ale autorităților și cu cerințele de proiectare.

Compania se bazează în analizele realizate și soluțiile propuse pentru excavații și fundații pe un calcul avansat, prin utilizarea de programe performante, programe ce au la bază metoda elementului finit. Soluțiile propuse sunt analizate atât din punctul de vedere al rezistentei și siguranței construcției, dar și din punct de vedere economic și tehnologic.