Project managementSoluţii pentru succesul proiectelor

Viziune
Viziunea noastră este să contribuim la succesul proiectelor utilizând competenţele noastre în domeniul construcţiilor.

Misiune
Misiunea noastră este să ne asigurăm că aducem plus valoare proiectelor la care participăm oferind acestora expertiza şi profesionalismul nostru.

Valori
Valorile noastre includ integritatea, angajamentul, spiritul de echipă dar şi profesionalismul şi inovaţia.

Descriere Generală
Înfiinţat în anul 2007 ca o necesitate de a răspunde solicitării clienţilor cu soluţii performante atât din punct de vedere tehnic cât şi economic, Departamentul uneşte expertiză acumulată atât din domeniul proiectării cât şi din domeniul execuţiei construcţiilor civile şi industriale.
Departamentul beneficiază de o vastă experienţă în domeniul construcţiilor, personalul şi colaboratorii săi participând la proiectarea şi execuţia celor mai importante proiecte realizate din România.
Oferim în principal servicii de Project Managment în construcţii dar şi servicii conexe proiectării şi execuţiei precum Design Management, Cost Managemnt, Quallity Management, Time Management având flexibilitate în oferirea acestora funcţie de necesităţile clienţilor.

Servicii
Project Management
- asigurăm planificarea şi organizarea resurselor pentru a finaliza cu succes cerinţele proiectului
- coordonarea tuturor factorilor implicaţi: client, constructor, proiectanţi, etc
- urmărirea în permanență a realizării din punct de vedere calitativ şi cantitativ a
investiţiei
- urmărirea respectării termenelor de execuţie înscrise în graficul de execuţie
- propunerea unor soluţii de optimizare având în vedere toate cerinţele proiectului (timp, costuri, calitate)

Design Management
- coordonarea tuturor factorilor implicaţi în proiectare, client, autorităţi, proiectaţi, furnizori
- optimizarea soluţiilor din punct de vedere tehnic şi economic
- asigurarea implementării în proiect a cerinţelor tehnice pentru care se realizează investiţia
- implementarea unor soluţii care să ducă la diminuarea riscurilor inerente proiectelor din construcţii

Cost Management
- evaluarea costurilor în diverse faze ale proiectului: concept, proiect tehnic
- elaborarea previziunilor de costuri funcţie de programul general
- organizarea de licitaţii în vederea atribuiri contractelor de proiectare, execuţie, furnizori principali
- elaborarea unor proceduri de estimare, monitorizare, gestionare şi raportare a bugetului propus în strânsă relaţie cu programul proiectului şi calitatea execuţiei

Quallity Management
- servicii de dirigenţie de şantier asigurate prin persoane autorizate
- întocmirea cărţii tehnice a construcţiei
- implementarea normelor şi legilor relevante, implementarea măsurilor impuse de către autorităţile de control ale statului din domeniu
- urmărirea elaborării documentaţiei de execuţie

Due Diligence Reporting
- respectarea standardelor şi normelor in vigoare pentru constructii civile, eventual propuneri de îmbunătăţire a consumurilor energetice şi a bugetelor necesare
- rapoarte cu privire la materiale utilizate şi punerea lor în operă
- evaluări autorizate de lucrări, clădiri, echipamente şi servicii tehnice legate de construcţii (mentenanță, reparaţii, etc)
- evaluări în cazul unor daune provocate de producerea unor riscuri în construcţii (incediu, cutremure, accidente, etc)
- consultanță tehnică pe domeniul construcţiilor la încheierea unor documente juridice (contract de antrepiza generală, achiziţii de materiale, etc..)
- puncte de vedere tehnice în legătură cu eventuale dispute dintre constructor şi client

Safety Coordinator
- întocmirea procedurilor de sănătate şi siguranţă în munca necesare în faza de construcţie
- urmărirea contractorilor din şantier pentru îndeplinirea normelor legale şi pentru a executa lucrările de construcţie într-un mod sigur

Certificări Leed/Bream
- cu sprijinul colaboratorilor noştri acreditaţi putem pregăti documentaţia necesară acreditării clădiror verzi
- implementarea încă din faza de proiectare a cerinţelor privind clădirile verzi
- urmărirea în execuţie a acestor cerinţe în vederea acreditării